Drvene barke

Jadro je udruga posvećena moru i jedrenju. Jedan od osnovnih zadataka udruge i želja članova je očuvanje pomorske tradicije i kulturne baštine. S tim ciljem smo inicirali niz akcija kojima želimo potaknuti vlasnike i buduće vlasnike tradicionalnih plovila, na zadržavanje i obnovu tih vrijednih dragulja. Sa zadovoljstvom možemo reći da je naš trud prepoznat od strane naših pokrovitelja i sponzora, ali i kod vlasnika drvenih barki i ljubitelja jedrenja. Nošeni pozitivnom energijom i trudom naših članova i prijatelja kluba, pripremili smo ili realizirali slijedeće akcije:
Regata drvenih barki koja će se održati u Selcima 2. kolovoza 2015. g.
– U sklopu manifestacije (Sr)etno Selce 10. i 11. srpnja 2015. g. prezentirat ćemo umjeće popravka i održavanja drvene barke.
– Pribavili smo drvenu pasaru koju restauriramo i pripremamo za jedrenje.
– Pripremamo drvenog guca za jedrenje te sudjelovanje na regatama i smotrama tradicionalnih plovila.
– Planiramo sudjelovanje na regatama drvenih barki u Lovranu, Mošćeničkoj Dragi, Fažani, Krku i Nerezinama, gdje ćemo promovirati naše projekte.
Ponosni smo i na činjenicu da smo motivirali neke vlasnike da urede barke, sašiju jedra i pripreme se za nastup u Selcima već ove sezone, a uvjereni smo da će ih u skoroj budućnosti biti sve više.

Svojim djelovanjem želimo doprinijeti promociji povijesti i tradicije našeg mjesta, kao i turističkog potencijala i svijetle budućnosti.

 

SELCE12