O Kupu

Kupu Hrvatskog Primorja za klasu „Krstaš“ jedri se kontinuirano od 2008 g.
Pokrenut je zajedničkom odlukom klubova: JK Malinska Malinska, JK Burin Novi Vinodolski, JK Flumen Rijeka, JK Galeb Kostrena, JK Jadro Selce, JK Kvarner Rabac, JK 3. maj Rijeka, JK Neverin Čavle, JK Oštro Kraljevica, JK Plav Krk, JK Punat Punat, JK Senj Senj i JD Val Crikvenica.
Naknadno su se u organizaciju Kupa uključili JK Croatia Opatija, JK Opatija Opatija, JK Rab Rab, JK Jugo Mali Lošinj i JK Uljanik Plovidba Pula.
Danas Kup čini 18 klubova sa 15 regata. Svaki klub nominira jednu svoju regatu krstaša za plasman u Kupu, osim JK Croatia, JK Flumen i JK Rab koji trenutno ne organiziraju regate krstaša.
Svi su klubovi ravnopravni, a Kupom upravlja Organizacijski odbor sastavljen od jednog predstavnika svakog kluba.

 

Sporazum o organizaciji

Pravilnik

Bodovanje – dodatak A

 

NOVI LIST