Gdje smo

Prostorije kluba nalaze se na šetnici uz more, sjeverno od kompleksa „bazeni“ ispred hotela Katarina. Adresa je Emila Antića 48b, 51266 Selce. Pristup za automobile je ispred restorana „Kantunić“.
S morske strane pristup je otežan zbog male dubine mora ispred kluba. Moguć je pristanak na kompleksu „bazeni“ ispred hotela Katarina, ako ima slobodnog mjesta. Preporučamo privez u luci Selce.

 

Hangar